Tuesday August 20th 2019

இணைப்புக்கள்

Archives

புலிக்கொடி இனியும் தேவைதானா?

“தமிழ்மக்களுக்கான விடுதலைப்போராட்டத்தை நடத்திய தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் புலிக்கொடியை இவ்வளவு காலமும் தாங்கிய தமிழினம், பயங்கரவாத அமைப்பாக பன்னாட்டு சமூகத்தினால் தடைசெய்யப்பட்ட அந்த அமைப்பின் கொடியை தாங்கியதால் சர்வதேச சமூகத்திடமிருந்து அந்நியப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. அந்த கொடியினை களைந்துவிட்டு தமிழ்மக்களின் உரிமைகளையும் நலன்களையும் ஒரு மக்கள் சமூகமாக சென்று சர்வதேச சமூகத்திடம் இறைஞ்சினால் – அல்லது பேரம் பேசினால் – தமிழ்மக்களுடைய விடுதலையை பெற்றுவிடலாம்”

– இவ்வாறான ஒரு எழுதப்படாத கோட்பாடு கடந்த மே 19 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் புலம்பெயர்ந்து வாழும் சமூகத்தின் ஒரு பகுதியினரின் மத்தியில் காணப்பட்டது. அந்த எழுதாத தத்துவத்தை தற்போது ஓர்மமாகவே நின்று அமுல்படுத்தி, “புலிகளது அடையாளங்கள் இன்றிய நிகழ்வுகளின் ஊடாக தமிழ்மக்களின் நியாயமான நிலைப்பாடுகளை சர்வதேச சமூகத்திற்கு எடுத்துக்கூறி மென்போக்கு அல்லது மேலும்…

Reader Feedback

15 Responses to “புலிக்கொடி இனியும் தேவைதானா?”

 1. vijay says:

  சர்வதேச சமூகத்திடம் இறைஞ்சினால் – அல்லது பேரம் பேசினால் – தமிழ்மக்களுடைய விடுதலையை பெற்றுவிடலாம்”

  இபோழ்து தான் உங்களுக்கு புரிது போல
  இந்திய பெறுகடல் பகுதில் அமெரிக்க அணு ஆயுத நிறுத்துவதற்கு யாழ்ப்பான துறைமுகத்தில் கப்பலை நிலை நிறுத்த ஒபந்தம் போட்டுகுளுங்கள் உங்கள் கனவு தேசம் ஈழாம் மலரும் தமிழர்களின் கனவான வளரசு இந்தியவின் திட்டத்தை முறி அத்து விடுங்கள் ஹ ஹ ஹ

 2. csj says:

  The first Tamil Nation’s symbol is புலிக்கொடி. “தமிழ்மக்களுக்கான விடுதலைப்போராட்டத்தை நடத்திய தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் புலிக்கொடியை இவ்வளவு காலமும் தாங்கிய தமிழினம், painted as பயங்கரவாத அமைப்பாக பன்னாட்டு சமூகத்தினால் தடைசெய்யப்பட்ட அந்த அமைப்பின் கொடியை தாங்கியதால் சர்வதேச சமூகத்திடமிருந்து அந்நியப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. அந்த கொடியினை களைந்துவிட்டு தமிழ்மக்களின் உரிமைகளையும் நலன்களையும் ஒரு மக்கள் சமூகமாக சென்று சர்வதேச சமூகத்திடம் இறைஞ்சினால் – அல்லது பேரம் பேசினால் – தமிழ்மக்களுடைய விடுதலையை பெற்றுவிடலாம் yes.”

 3. vijay says:

  ஆசிய கண்டதவர்கள் மேற்கு உலகத்தவர் கால்களில் விழவேண்டும் அதற்கு முதல் வழிகாட்டி புலம் பெயார் தமிழர்கள்

 4. koopu says:

  TIGER FLAG IS NOT BELONG TO TAMIL BUT TO THE TAMIL CULTURE…WITH THIS FLAG EVEN 1000 YEARS AGO RAJENDRA CHOLAN LATER HIS SON RARA RAJENDRAN HAVE NOT ONLY CAPTURED INDIA..BUT ALSO AS FAR AS JAVA ..SUMATRA..CAMBODIA .THIS IS HISTORY…NOT A NOVVEL…A BOOK WRITTEN BY AN EX.SINHALA DIPLOMATE TITLED POLITICAL CHANGES IN ASIA FROM 2ND TO 11TH CENTURY CLEARLY INDICATED THAT DURING CHOLA PERIOD MANY ASIAN COUNTRIES WERE AFRAID TO TAKE DECISIONS WITHOUT CONSULTING CHOLAS….THIS WAS THE PEAK OF TAMIL GLORY…NOW THERE ARE NO TAMILS IN TAMILS NADU WHICH IS RULED BY A WALKING CORPSE KARUNANIDHI…BUT FORTUNATELY SRI LANKA TAMILS HAVE CHOLA D-N- A THEY HAVE SURPRISED THE WORLD OVER 30 YEARS…THIS TEMPORARY DEFEAT IS A BEGINING…POLITICAL WINDS IN ASAI CAN CHANGE…EVERY COUNTRY IN THIS AREA KNOW THE ABILITY OF TAMILS…..DURING 1983 WWE WERE ONLY IN SRI LANKA BUT TODAY ALL OVER THE WORLD.THIS IS A PLUS POINT..WE CAN DO WONDERS…..REMEMBER SINHALA GOVT.NEEDED 22 COUNTRIES TO MUZZLE THE TAMILS BECAUSE THEY CANT DO THIS ALONE….

 5. koopu says:

  HI…VIJAY..DO YOU SUGGEST TO BEG LIKE WALKING CORPSE KARUNANIDHI…HIS HIND WALLAHS FOR SIMPLE BENEFITS TO ENRICH HIM ONLY..??..INDIAN TAMILS CANT SPEAK IN TAMIL IN DELHI PARLIMENTANT …BECAUSE OF THEIR SLAVERY…

 6. koopu says:

  TO RESPECT THIS INTERNATIONAL COMMUNITY THE TAMIL LEADERSHIP EVEN THOUGH POSSIBLE NEVER KILLED SINHALEASE IN MASSES..BUT LATER THIS SO CALLED INTERNATINAL COMMUNITY WAS DUMP AND BLIND WHILE SINHALESE SLAUGHTERD TAMILS AND TOLD REBELS TO SURRENDER THEM..FORGET IT? THE SAME INTNL.COMMUNITY NOW WILL TELL ACCEPT WHATEVER BONES FROM SINHALEASE..SHUT UP..AND LIVE..WHAT SL TAMILS NOW NEED IS DIPLOMATIC GAMES…..LOOK IRAN AND ISRAELI ARE ENEMIES BUT BOTH JUMPED TO HELP SINHALEASE…INDIA AND PAKISTAN ARE ENEMIES..INDIA AND CHINA ARE ENEMIES BUT ALL THESE COUNTRIES JUMPED TO HELP SINHALEASE….WAR ALONE MAKE COUNTRIES ..TACTICAL DIPLMATIC INITIATIVES ….SL TAMILS NOW ON WARDS STARTED TO MAKE CLOSE RELATIONSHIP WITH ALL LEVELS OF CHINESE GOVT AND RULING PARTY…

 7. koopu says:

  WHEN HO CHI MIN WAS HIDING IN FOREST AND FOUGHT FOR VIETNAM FREEDOM….WHENEVER HIS MEN KILLED AN AMERICAN SOLDIER HE ORDERED HIS MEN TO BRING THE BODIES OF AMERICANS AND PRESERVED IT….NEVER DESTROYED…WHEN SOMEONE ASKED WHY HE IS DOING THIS..HE REPLIED ..ONE DAY THESE BODIES WILL HEL US TO BRING AMERICANS TO TALK WITH US…THIS IS SIMPLE DIPLOMACY..THE DAY REALLY CAME ..AMERICANS WERE COMPELLED TO TALK WITH HO CHI MIN…IN HIS HIDE OUT SIMPLY TO RECOVER THESE BODIES..AND HO CHI MIN GAVE A LIST OF HIS CONDITIONS AND GOT ALLL..WITHOUT FIRING A BULLET…

 8. koopu says:

  POVERTY INDIA IS ALREADY AT THE FEET OF AMERICAN…DURING HIS VISIT TO USA SONIAS PUUPET PRIME MINSITER SINGH HAS ALSO AGREED TO SEND BEEDI SMOKING INDIAN ARMY TO AFGHANISTAN IF US NEED IT…..THE DAY BEEDI SMOKING INDIAN TROOPS LAND IS AFGHANISTAN….DISENTEGARTION OF INDIA WILL START…PAKISTAN IS ALREADY LIKE A DOG TO USA….IT IS ONLY CHINA UNMOVED…LET US START A GOOD RELATIONSHIP WITH CHINA….AT GOVT AND PARTY LEVELS..START THIS IMMEDIEATLY…

 9. vijay says:

  koopu அவர்களே நிரும் தமிழர் நானு தமிழர் இந்த தளமும் தமிழ் தளம் ஏன் தமிழில் எழ்தலமே pls save this Transliteration website http://www.google.co.in/transliterate/indic/Tamil

 10. koopu says:

  PALESTIAN LIBERATION ORGANISATION..HAMAS..ALL LABELLED AS TERRROIST ORGANISATIONS BUT THEY NEVER GAVE UP THIR FLAGS..BECAUSE FLAG REPRESENT DIGNITY..SOVERIEGNITY…SELF RESPECT..YASISR ARAFTA IS DEAD BUT PALESTINIANS NEVER GIVE UP THEIR THIRST FOR FREEDOM…

 11. koopu says:

  VIJAY—-THANKS FOR YOUR ADVICE BUT BETTER LEARN TO WRITE IN TAMIL CORRECTLY…I KNOW INDIAN TAMIL SLAVES SPEAK AND WRITE TAMINGLISH……

 12. mahendran says:

  ALL SELF RESPECTED TAMIL SHOULD RESPECT THE PULLI KODY. ONE DAY THE TIGER WILL JUMP AND WILL BRING GLORY TO ALL TAMIL COMMUNITY

 13. uthayan says:

  TAMIL SHOULD RESPECT THE PULLI KODY for life time>>>>>>>>

 14. uthayan says:

  புலிக்கொடி இனியும் தேவை

 15. பாரதியார் says:

  மேலுள்ள கருத்துக்களை படிக்கும்போது ஒன்று மட்டும் உறுதியாகத்தெரிகின்றது. தமிழர் நாம் யதார்த்தத்தை புரிவதற்கு சங்கடப்படுகின்றோம். புலிக்கொடி அதாவது தமிழீழ விடுதலைப்புலிக்கொடி ஈழத்தமிழர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொடியா? புலிக்கொடியில் இரண்டு AK47 அத்துடன் 33 ROUNDS இருக்கின்றது. இதனை நமது தேசியக்கொடியாக நமது சந்ததியினர் ஏற்றுக்கொள்வார்களா? உலக நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளுமா? நாம் விதண்டா வாதம் செய்வதை விட்டு நடை முறைக்கு சாத்தியமானதை சிந்தித்து, அறிவுபூர்வமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்!

Leave a Reply